„Rekonstrukce plochy na multifunkční sportoviště“

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách.

Předpokládaná cena: 2,7 mil Kč bez DPH, stavební práce.

  Zadávací dokumentace (pdf) 

 Zadávací dokumentace (docx)

Slepý rozpočet (xlsx)

Projektová dokumentace - hřiště (zip)

Projektová dokumentace - kontejnery (zip)

Poznámka: Tento web neumožňuje vkládání zip souborů. Uchazeči o tuto veřejnou zakázku tedy zkontaktují Ing. Petra Jakubíčka, Ph.D., na kontaktech uvedených v zadávací dokumentaci, který jim příslušné Projektové dokumentace v zip zašle. Děkujeme za pochopení.

Vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 1.7.2016, 21:42

 

Jednání komisí

Komise pro otevírání obálek (pdf)

Hodnotící komise (pdf)

Vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 29.7.2016, 09:20

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

Vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 29.7.2016, 09:20

 

Smlouva

Smlouva o dílo - část 1 (pdf)

Smlouva o dílo - část 2 (pdf)

Vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 20.8.2016, 19:15

 

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele (pdf)

Vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 12.9.2016, 10:05

 

 


Kontakt

AFK Slivenec

afk.slivenec@email.cz

Mládež