Příspěvky (u ročníků 2004 a ml.)

Příspěvky se u nás platí předem a to ve výši 1500,- Kč na půl roku.

(Za každého dalšího člena rodiny pak 1000,- Kč na půl roku.)

 

+ 600 kč na půl roku ceny a občerstvení pro kluky po zápasech.
Vybírá vedoucí družstva p. Jitka Šimáčková.