1960 až 1993

Výroční členské schůze v roce 1960 se zúčastnil velký počet členů. Práce oddílu byla s velkým uznáním kvitována předsedou MNV V. Sternbergem. Hodnota vykonané práce činila 25 685,- Kčs. Za sbor rozhodčích pronesl zdravici mezi námi oblíbený V. Rébr. Za Požárníky pozdravil shromáždění K. Šimon a za chovatele holubů V Feřtr. Vývěsní skříňka oddílu byla vyhodnocena v měsíci Československo - sovětského přátelství jako první s odměnou 200,- Kčs.

Zásluhu nutno přičíst K. Novákovi, který mimo dalších funkcí měl toto na starosti. Vedoucí žáků referoval, že žáci v mistrovství obsadili střed tabulky s čímž spokojen není. Byl, ale spokojen s jejich prací na výstavbě sportoviště kde odpracovali 334 hodin. |Dorost za vedení J. Čermáka se umístil na 2. místě. Náčelník Fr. Novák vedl v mistrovství družstvo dobře, neboť se jim podařilo obsadit před závěrečným kolem na jaře 1960 prvé místo.

Svoji zprávu končil slovy,,Doufám, že napneme všechny síly, abychom si prvenství udrželi jako závazek k 15 výročí osvobození naší vlasti, abychom dělali naší obci čest a našemu 35 výročí dali do vínku úspěch a radost“ . Tak to tehdy náčelníkovi vyšlo, neboť po skončeném jarním kole obsadil Slivenec I. místo.

 

S potěšením bylo konstatováno, že od roku 1937 do dneška neměl oddíl ani jednou zastavenou činnost nebo méně uzavřené hřiště. Právem jsme na to hrdi. Dnešní pokladník St. Kostelecký bez starostí není, ale odpadly mu starosti s placením nájemného ze hřiště a nemusí ani platit škody způsobené pošlapáním obilí sousedům, když se hledal zakopnutý míč za ohradou. Ovšem nic by nám nepomohla pomoc poskytovaná MNV, kdyby nebylo široké základny obětavého a pracovitého členstva.

V červenci roku 1960 v rámci 35-letého trvání Slivenecké kopané se konalo slavnostní jubilejní zasedání. Přeplněný byl sál pohostinství Jednoty u Žilinů, sešli se zde zástupci spřátelených klubů, MNV, místní organizace KSČ, OV ČSTV, KV ČSTV, sboru rozhodčích, Požárníků, zahrádkářů, chovatelů holubů. Byly předneseny písemné a telegrafické pozdravy. Ve dnech oslav byly uskutečněny turnaje kopané žáků, dorostu, A mužstva. Nezapomnělo se ani na staré pány.

O hlavním dnu oslav 31. července hostovalo u nás mužstvo juniorů Dukly Praha po svém zájezdu v Itálii. Předvedli exhibiční hru v čele s naším odchovancem A. Holečkem a vysoko zvítězili nad naším A mužstvem 14:4. V tomto roce postoupilo A mužstvo do I B třídy. Podíl na postupu měli: Žilina M., Novák K., Volf O., oba Dvořákové, Kadeřábek Vl., Vlk Z., Kratochvíl A., Tomšů J., Vosmík K., Morstein J., Trnka Jar., Čepička V., Hojer Petr, Štros V., Kříž T., trenér Fr. Novák. Mužstva žáků a dorostenců bojovala se střídavými úspěchy.

Rok 1961 započal výroční členskou schůzí za účasti 60 členů i hostů. Přítomnému předsedovi MNV Šternbergovi předán diplom za velkou podporu při budování sportoviště a dlouholetému hráči Jar. Trnkovi za věrnost k oddílovým barvám předána upomínková plaketa. Bylo poděkováno vedoucímu žáků T. Vlkovi, za obětavou práci. Uznání bylo tlumočeno F. Novákovi za iniciativu a práci ve funkci předsedy stavební komise.

Za nepřetržitou a vzornou práci v osobě předsedy oddílu od roku 1955 bylo poděkováno J. Smolíkovi. Ve výboru počal pracovat náš výborný hráč ze 40 let Jar. Šlajchrt. Přínosem pro A mužstvo bylo získání závodníka Jar. Škody. Žáci v soutěži se umístili na podzim na 2. místě o 2 body zpět za S.Stodůlky. Dorost za vedení J.Čermáka a O.Žarouše se umístil na 1. místě. Též v turnaji SČSP obsadil 1. místo před Spartakem Smíchov a Startem Praha. A mužstvo zakolísalo a skončilo na podzim na posledním místě. JZD Slivenec se postaral o oblečení jednoho mužstva. Během tohoto roku bylo odpracováno 4 407 hodin v rámci zvelebení obce a stavbě na hřišti. Na výroční členské schůzi konané 14. ledna 1962 bylo poděkováno O. Volfovi za mnohaletou aktivní činnost v A mužstvu a v upomínku na 650 zápas v klubových barvách předána vlajka. S. Kolda v zastoupení MNV předal našim členům, kteří se podíleli velkým počtem odpracovaných hodin na sportovišti brigádnické odznaky.

Vedoucí žáků ve své zprávě uvedl, že žákovské družstvo nemá žádné výlohy, k zápasům dojíždí na kolech a občerstvení si platí žáci sami. V pohárovém turnaji v Lochkově obsadili žáci 2. místo a v mistrovské soutěži skončili na 3 místě. Dorost v tomto roce obdržel jako přeborník okresu od OV ČSTV plaketu a hráči diplomy. A mužstvo skončilo na 8. místě. Do Radotínského S.K. odchází vzhledem k přesídlení náš odchovanec, výborný hráč a společník Mirek Žilina.

Trenér mu popřál v novém působišti mnoho zdaru a úspěchů. Koncem roku si stěžuje hospodář, že pokladna zeje prázdnotou. V tomto roce jsme doprovodili na poslední cestu Jar. Feřtra, bývalého středního záložníka a velkého bojovníka A mužstva. Další člen, se kterým jsme se v tomto roce loučili, byl svědomitý a poctivý Václav Mlsna.

V roce 1963 odstoupil na vlastní žádost Jos. Smolík z funkce předsedy. Na jeho místo nastoupil B. Růžička. Na výroční schůzi byly předány odznaky II výkonnostní třídy těmto závodníkům: Mareš B., Dudáček Jirka, Volf O. ml., Janovský Pavel, Škoda Jar., Vošický Jar., Růžička B., Novák K., Žarouš O., Kadeřábek Vl., Mertl Jiří, Jirák Pavel. Počíná se s omlazováním mužstva, nastupuje další, v pořadí třetí generace. V tomto roce počaly ve výboru pracovat dvě ženy: Podzemská Fr. a Přibylová B., které po dobu své činnosti vykonaly mnoho užitečného. O sbírku sportovních odznaků, kterou založil B. Svoboda se začal starat J. Hajrovský.

V roce 1974 obsahovala sbírka 141 kusů včetně unikátů. Do našich řad hlásil přestup J. Spurný, který se jako střelec A mužstva ukázal platnou posilou. Žáci v soutěži o body zůstali na 3. místě. Dorost se umístil na 3. místě. A mužstvo v polovině soutěže okresního přeboru I B třídy skončilo na 5 místě.

Pro rok 1964 byl zvolen do čela oddílu Kratochvíl A. V tomto roce se žákům mnoho nedařilo a na podzim skončili na posledním místě. Pochvalu dostali žáci Přibyl a Kemeň za vzorné chování a dobrou hru. Byli odměněni knihou. Ani dorostu se nevedlo a na podzim obsadil poslední místo. Lépe se dařilo dorostencům v šestiboji, kde se umístili na 6. místě. V uznání za příkladné chování a podanou hru obdrželi knihu Pinkas A., Čepička V. ml. A mužstvo skončilo na podzim na 8. místě. Závodníci Mareš B., Kratochvíl A., Vošický Jar., Kadeřábek Vl., Škoda Jar., byli na výroční schůzi odměněni vlajkami a O. Volf obdržel knihu. Na výstavbě kabin, úpravě hřiště a brigádách v obci bylo odpracováno 1 626 hodin. F. Novák, který se stará aby stavba pokračovala v uznání obdržel vlajku. V tomto roce jsme doprovodili k poslednímu spánku Stanislava Podzemského, který jako člen výboru prokázal kopané výborné služby.

Ani rok 1965 se neobešel bez bolestné ztráty. V lednu jsme se rozloučili s Fr. Žilinou, který začínal jako dorostenec v letech dvacátých, pokračoval v A mužstvu jako dlouholetý výborný hráč, později jako předseda a až do svého skonu jako člen výboru. Výbor pro tento rok se představil v této sestavě: předseda Kratochvíl A., jednatel Vosmík K., org. Pracovník Novák K., hospodář Kostelecký St., správce hřiště Halama V., trenér a vedoucí A mužstva Volf O. a Mareš B., vedoucí dorostu Čepička V., vedoucí žáků Vlk T. Jako každoročně zúčastnili se členové a závodníci v dresech oslav 1. máje. Na schůzi výboru si postěžoval správce pokladny ,,Zábavu májovou jsme pořádali, na ní prodělali a obsah pokladny se rovná nule“. Výsledky žáků v tomto roce nejsou potěšující. Ostatním žákům dává příklad Jar. Skalickým jak docházkou, tak i výkony na hřišti. Úspěšným střelcem byl Vl. Forejt. Oba byli odměněni knihou.

Dorost skončil na předposledním místě a sestoupil do 3. třídy. Jedinci nemohli sestupu zabránit. Za příkladný postup ke svým povinnostem byli odměněni knihou závodníci: Šlehofer, Bernhauser ml., Čepička ml. Zásluhou Smolíka J., Nováka K. a dalších členů byl proveden sběr železného šrotu v množství 3 950 kg. Dík tlumočen za obětavou práci při výstavbě kabin Jar. Novákovi z Holyně. Václav Černý se během roku staral o posečení hrací plochy. A mužstvo se zúčastnilo turnaje v Lochkově a obsadilo 2. místo. V mistrovství se jim nedaří, skončili na předposledním místě. Střelci s dobrou muškou byli: Hozman L., Červenka Jindra, Kadeřábek Vl. Vlaječku v upomínku dostali: Vošický Jar., Novák K. za hráče a totéž za obětavou práci ve výboru: Vosmík K., Kostelecký St. Výroční schůze za rok 1966 byla zahájena za účasti 49 členů.

Pozdravné dopisy byly odeslány našim hráčům v základní vojenské službě: Sigánovi V., Feřtrovi J. ml., Volfovi O. ml., Jonovskému P., Červenkovi A. ml. Od poloviny roku převzal správcovství Ada Bernhauser po V. halamovi, kterému bylo vřele poděkováno. Žáci v mistrovské soutěži se umístili na 6. místě. V turnaji pořádaným školním výborem v Praze 5, skončili mezi 8 oddíly na 2. místě a odměnou jim byl kopací míč. Dorost obsadil v soutěžní tabulce 2.místo.Do mistrovské soutěže 4 třídy bylo přihlášeno B mužstvo, které na podzim uspělo na 4. místě. Tři body scházely k udržení v I B třídě našemu A mužstvu. Chyběly, a proto k naší velké lítosti po sedmiletém působení v této třídě jsme sestoupili. Náš dík patřil v tomto roce za údržbu hřiště branami, sekačkou a válcem A. Podzemskému a V. Černému. K vylepšení stavu pokladny byly pořádány taneční zábavy a tradiční karneval. Účast našich členů v průvodu 1. května, při brigádách v rámci MNV, sběru kovového odpadu, výstavbě kabin byly nezbytnou součástí naší činnosti.

V roce 1967 vstupuje do čela oddílu kopané ve funkci předsedy dlouholetý pracovník S.K. Lety, který se do Slivence přestěhoval, pan B. Řezníček. Svůj nástup přednesl věcně ,,Chci pracovat svědomitě a totéž požaduji od svých spolupracovníků pro zdar Slivenecké kopané“. Během roku byl povolen přestup do S. Karlštejn brankáři J. Mertlovi. Za jeho obětavé výkony v barvách našeho oddílu mu bylo poděkováno a v novém klubu popřáno by sklidil mnoho úspěchů. Žáci se zúčastnili Velikonočního turnaje v Lochkově a odvezli si 3. cenu. V mistrovství získali 7 bodů, dorost 12, B mužstvo 17, A mužstvo 13 bodů. S. Kubíkovi bylo poděkováno za dosavadní úspěšnou práci ve výboru. Výroční schůzi v roce 1968 zahájil předsedající s. Řezníček, uvítal přítomné zástupce MNV, OV ČSTV, zahrádkářů, Sboru rozhodčích, požárníků a 53 členů a příznivců kopané. Po svém zahajujícím referátu podal přehled o činnosti dorostu, jehož je ve druhé funkci vedoucím. V mistrovské tabulce po slabším začátku obsadili 1. místo a postoupili po 2 letech zpět do druhé třídy. Nový vedoucí žáků Vl. Zouza hlásí, že jeho chlapce zastihl podzim v soutěži na 6. místě. B mužstvo postoupilo do 3. třídy v pohárovém turnaji pořádaném Radotínským S.K. za účasti Radotín B, Mokropsy B, a Dobřichovice B obsadil Slivenec 1.místo.

A mužstvo se střídavými výsledky skončilo v soutěži na 6 místě a v soutěži slušnosti  na 3.místě. V řadách členů výboru se objevuje jméno bývalého vynikajícího útočníka Pepy Kulíška. Lad. Štědronský - předseda MNV ocenil práci oddílu a kladného postoje k akcím v rámci MNV, do roku 1969 přál mnoho úspěchů. V roce 1968 bylo odpracováno 771 hodin. Nemalý podíl na nich mají: Bernhauser A., se synem, Novák Fr., Kubík, Vošický J., Novák K., Vosmík K., Podzemský A. a další obětaví členové. Závěr přednesl neúnavný St. Kostelecký, který nabádal hráče k lepším výkonům, neboť návštěvy na hřišti jsou slabé.

V roce 1969 byl zvolen J. Kulíšek do funkce místopředsedy a Vl. Zouza převzal vedení pokladny po St. Kosteleckém, který tuto činnost zastával po dobu 10 let bez závad. Posledně jmenovaný převzal úsek organizačního pracovníka od K. Nováka, který v této funkci vydržel od roku 1960. Aby se nenudil, byl zvolen referentem kulturní komise s Fanynkou Podzemskou. Jaký kladný poměr mají naši důchodci ke kopané je vidno z toho, že mezi sebou ve prospěch oddílu vybrali 300,- Kčs, za což jim bylo předsedajícím poděkováno. V tomto roce byl pro S.K. Lochkov uvolněn Luděk Hozman, prokázal nám dobré střelecké služby a za jeho aktivní činnost mu bylo poděkováno. Podzim zastihl A mužstvo v soutěži na 2. místě a B mužstvo na 5. místě. Dorost ku konci roku se usadil na špici tabulky bez ztráty bodů.  Dobře mířili do branek soupeřů: Vlček F. se trefil 25x, Sylváš 13x a Dolista 12x. Žáci skončili na 3. místě.

Díky vynaložené dlouhotrvající práci při stavbě kabin a klubovny byla tato dokončena a dne 12. května 1969 se zde počalo schůzovat. Co se ten večer na oslavu tohoto záslužného a užitečného díla popíjelo, protokol z této schůze, napsaný K. Vosmíkem, neuvádí. Na výroční schůzi konané 22. února 1970 byl zhodnocen uplynulý rok.

Za příkladné vystupování na hrací ploše byli kniho odměněni Zach Jos., Podzemský Zd.  Knihu také obdržel jako nejúspěšnější střelec Kadeřábek Milan, syn našeho kanonýra Vlasty z minulých let. Vedoucí žáků St. Kostelecký vysoko hodnotí K. Nováka ml., jako velkého bojovníka a obětavého hráče, který jde ve stopách svého otce. V uznání svědomité práce členů výboru a příkladné vystupování na hřišti byly následujícím funkcionářům a závodníkům předány sklenky s vyobrazením fotbalisty: Novák Fr., Starec K., Jirák P., Skalický Jar., Červenka A., Vošický Jar. A mužstvo skončilo v soutěži na rok 69/70 na 2. místě. B mužstvo na 5 místě. Žáci byli opět třetí a dorost obsadil 8. místo. V letní přestávce zúčastnilo se A mužstvo turnaje v Kosoři, odkud dovezlo za 1. místo krásný pohár. Sběr železného šrotu vynesl, jak uvádí hospodář, 4 737,60 Kčs.

V roce 1970 jsou to opět žáci za vedení St. Kosteleckého, kteří jsou jím hodnoceni v docházce na trénink, pravidelné účasti při zápasech a v dobré sportovní morálce. V soutěžní tabulce na podzim obsadili mezi 8 účastníky 2. místo. Knihou byl v upomínku podarován K. Novák ml. Dorost se umístil na prostředku a za dobré výkony knihu obdržel Frank V. B mužstvo získalo na podzim 8 bodů. A mužstvo se stalo vítězem okresní soutěže o Čsl. Pohár. Ve finále remizovali se S.Štěchovice 3:3, na pokutové kopy jsme zvítězili poměrem 5:4. V soutěži na podzim získalo Áčko 10 bodů. U příležitosti 50 narozenin a v ocenění věrnosti ke klubovým barvám po dobu 35 let bylo blahopřáno a poděkováno Otu Volfovi a v upomínku mu byly předány věcné dary. Správci hřiště A. Bernhauserovi bylo z místa předsednického poděkováno za dobře vykonanou práci. Výroční schůzi uzavřel s výhledovými pracemi na příští rok Stan. Kostelecký.

Rok 1971 výbor v čele s předsedou B. Řezníčkem a jedinou změnou ve funkci jednatele a zapisovatele v jedné osobě Karla Vodníka, který na vlastní žádost postupuje po 13 letech tento úsek Jos. Kulíškovi. Žáci dělali vedoucímu radost. Nejúspěšnější střelce našel v Jar. Benešovi, Váchovi O., Šternbergovi. Dorost, do kterého byli přeřazeni Novák K. a Kadeřábek M., si vedl dobře. B mužstvo se umístilo v polovině tabulky. A mužstvo bojovalo se střídavými úspěchy a skončilo na 9. místě. Nejlepší střelci byli Červenka J., Jecha St, Klíma V. V soutěži slušnosti stanulo A mužstvo na špici tabulky. Sběr šrotu vynesl v tomto roce 2 500,- Kčs. V Národní směně odpracovali členové 112 hodin.

Za rok 1972 byli vyhodnoceni všichni žáci oddílu. Zvláštního uznání se dostalo žákům: Bachroň K., Šternberk Jos., Trávníček V., Vácha O., Vosmík Mil. Za dorost: Morstein K., Růžička B. ml. Z B mužstva Moudřich Jiří. Za A mužstvo: Červenka J., Maroušek J., Růžička B. st., Skalický Jar. Trenér a vedoucí žáků: Jecha ST., Kostelecký St.  Dále byl vyhodnocen trenér B mužstva J. Morstein. Trenér a vedoucí A mužstva: Mareš B., Volf O. V dalším průběhu výroční schůze za rok 1972 byly podána zprávy. A mužstvo skončilo na 2. místě o jeden bod zpět za  S.Zvole. V soutěži slušnosti opakovali úspěch z minulého roku. A že se vyplatí hrát slušně a nevést rozprávky s rozhodčími je dokladem odměna OV ČSTV ve formě kompletního fotbalového výstroje. B mužstvo následovalo A mužstvo a skončilo v této uznání hodné soutěži na 1. místě. Horší to bylo v soutěži o body, tam skončili záložníci na místě opačném.

To nic, na jaře se to vylepší, říká jejich trenér J. Morstein. Dorost se nakazil od mužstev dospělých a v té slušnosti je také na 1.místě. V mistrovské tabulce na podzim skončil na 2. místě. Nejlepší střelci: Frank, Klíma, Jirouch a Dolista. Dlouho trvajícím potleskem byla přijata zpráva St. Kosteleckého, vedoucího žáků. Uvedl, že jeho svěřenci obsadili v mistrovství 1971/72 2. místo.

Na podzim skončili na 1. místě s plným počtem 16 bodů a pohledným skóre 48:5. Vrcholným úspěchem bylo získání titulu v turnaji v malé kopané pořádané SSM za spoluúčasti školního výboru ZDŠ. Předcházely tomu kvalifikační zápasy na okrese Praha-západ. V krajském kole, které se hrálo v Příbrami obsadili naši žáci též prvé místo a nastupovali jako vítězové a zástupce středočeského kraje do Národního kola v Praze Vršovicích k semifinálovým zápasům se soupeři krajů: Východočeského, Severočeského a Severomoravského. Postoupili jako vítězové do finále. V těchto utkáních s krajem Jihomoravským zastoupeným ZDŠ Nesešiv, Severomoravským  ZDŠ Olomouc a ZDŠ Pernik, který zastupoval kraj Západočeský, našli pouze přemožitele v tomto posledním jmenovaným. Přes tuto porážku zůstali na vrcholu nejvyšším a byl jim předán putovní pohár pionýrské organizace SSM věnovaný Českou ústřední radou. Všem našim účastníkům finalistům byla předána zlatá medaile, diplom a sportovní brašna Botas.

Všem dohromady byl odměnou kopací míč. Trofeje a dary předával na besedě konané na závěr držitel Zlatého míče J. Masopust. V listopadu téhož roku byli naši žáci přijati předsedou ONV Praha-západ soudruhem Lněničkou, který jim osobně blahopřál a poděkoval za vynikající zdárnou reprezentaci našeho okresu. V upomínku byla předána s věnováním kniha ,,Zlatá kniha kopané“ každému jednotlivě. Soudruhu předsedovi bylo v upomínku předáno album fotografií z finálových zápasů.

Tento jedinečný velký úspěch v historii Slivenecké kopané našich nejmladších zavazuje a budiž příkladem následovníkům, že práce věnovaná mládeži se vyplácí. Na tomto úspěchu se podílejí následující hráči: Beneš, Bachroň, Čuřík, Beihilf, Jenco, Moudřich, Kolín, Půlkrábek, Podzemský, Vavřinec, Trávníček, Vosmík V., Vosmík  M., Stockinger, Šternberk, Šinágl, Vácha Oldřich a Ivan, synové našeho bývalého vynikajícího středního záložníka. Nelze přehlédnout obětavou práci S. Kosteleckého jako vedoucího a S. Jecha jako trenéra ve výchově nejmladších. Při brigádách v  roce 1974 bylo odpracováno 280 hodin, v rámci Národní směny 60 hodin. Do řad rozhodčích po úspěšných zkouškách byl přijat S. Kostelecký. Předseda B. Řezníček poděkoval Růžičkovi B.st., za vzorný přístup k dorostencům jichž je vedoucím. V listopadu jsme se rozloučili s Vendou Halamou, těžko nahraditelným pracovníkem, zábavným společníkem a věrným klubistou.


Kontakt

AFK Slivenec

afk.slivenec@email.cz

Mládež